home_00

Novo                                                  Postkvantnost                      blog  
dr. Gerd Gerken:
- o djelu G. Gerkena
- tekstovi

Bruce H. Lipton Ph.D
- video sadrža (linkovi)

- tekstovi
- Goi nagrada za mir
  2009
Stanislav Grof, M.D.  Ph.D.
- The Future of Psychology
- video - tekstovi  Nassim Haramein -
   Kratki pregled 
 
Resonance Project


NOVE KNJIGE:


Peter Shepherd


     Transformiranje
              uma

Postkvantna paradigma i energijska medicina

Mladen Kvaternik


 "Nema nikakvog mjesta u toj novoj fizici i za
polje i za materiju, jer je polje jedini realitet.”
"Možemo (stoga) smatrati materiju područjem
prostora ekstremno jakog polja..."
Albert Einstein

Sve postojeće, materijalno i nematerijalno, neživo i živo u beskrajnom više-svjetovnom, više-dimenzionalnom totalitetu postojanja - totaliteta potencijaliteta, odnošenja i kretanja, uronjenog u beskrajno more ZPE
ko-kreativno ko-evoluira poštujući post-kvantni primat svijesti
 (PSI - pravala) nad materijom - postulat PK paradigme.             JAMES L. OSCHMAN, Ph.D.    Home
     Predsjednik Asocijacije vlastitog istraživanja prirode
 Ph.D. Biological Sciences, University of Pittsburgh, 1965
         B.Sc. Biophysics, University of Pittsburgh, 1961,
                     e-mail: joschman@aol.com

 Original: http://www.rebprotocol.ne/oschmanintelbody.pdf

ISTRAŽIVANJA:         The Living Matrix   

Postkvantna paradigma
slide-oviAkademsko istraživanje (1965-1980) uključuje strukture i funckcije stanica i tkiva, s posebnom referencijom na transport tekučina i iona te uloge kalcija u kontroli staničnih funkcija. Slijedeća istraživanja (1981-do danas) uključuju znanstvene osnove za komplementarnu i alternativnu medicinu..
Moderna istraživačka znanost vrednuje i objašnjava blagotvorne učinke komplementarnih, alternativnih i integrativnih terapija širokog raspona. Jimovi tekstovi sintetiziraju znanost i iskustvo različitih djelovanja na tijelo kao sredstvo terapija "polaganja" ruku (kao masaža, shiatsu, refleksologija itd.) Primjere Jimovih tekstova ćete naći na ovom web site-u 
http://energyresearch.homestead.com/index1.html

Svaka medicinska tradicija kao i svaka terapeutska škola ima jezgru od nekoliko vizionarskih i kreativnih individua koji usavršavaju metodologiju, prepoznavajući potrebu za inoviranjem, koja kao i kod njihovih prethodnika nikada nije konačna. Jimove knjige, članci i radionice se nude kao podrška tim vizionarima i njihobim kreativnim procesima.

Nedavno se Jim uključio i kao savjetnik pri dizajnu medicinskih uređaja, temeljem iskustva u biofizici i komplementarnoj medicini.

NAGRADE I ODLIKOVANJA

Nagrada za izvrsnost usluga od Rolf Instituta, 1991.
Nagradu osnivača Nacionalne institucije za alternativnu medicinu (NFAM), 2002.

Za Vaš rad u biofizici i biologiji i Vaš međunarodni autoritet u  energijskoj i komplementarnoj medicini; za brojne članke i knjige o komplementarnoj medicini, uključujući i "Energijska medicina - Znanstvena osnovica"; za iniciranje znanstvene diskusije o komplementarnim terapijama i njihovom potencijalnom doprinou zdravstvenoj zaštiti pacijenata; te za Vaše djelovanje u Savjetodavnom znanstvenom odboru NFAM-a.

PUBLIKACIJE

Objavljivanje u znanstvenim časopisima u kojima struka provjerava sadržaje: Science; The Journal of Cell Biology, The Journal of Cell Science, The Journal of Morphology, Tissue and Cell, American Journal of Physiology, Journal of Experimental Biology, etc. Publicirao je nekoliko knjiga, urednik je nekoliko knjiga i poglavlja u važnijim knjigama.

Kompletan životopis možete download-ati na
click here

POTPORE ISTRAŽIVANJU

National Institutes of Health Research Grants: NIH Postdoctoral Fellow, Developmental Biology Center, Case Western Reserve University, Cleveland, Ohio, and NIH Postdoctoral Fellow; NIH Research Grants AM-19189, FR-7028 and AM-14993.

NEDAVNE PUBLIKACIJE:

KNJIGE:
            Energy medicine: the scientific basis
            Energy medicine in therapeutics and human performance

Download: Nedavni članci

Slijedeće članke možete trenutno down-lodat. Za kolekciju svih članaka publiciranih između 1981 i 2008, posjetite web prodavaonicu.

Oschman, J.L., 2004. Guest editorial: Our place in nature: Reconnecting with the earth for better sleep. Journal of Alternative and Complementary Medicine 10(5):735-736.   FULL TEXT

Oschman, J.L. and J. Spencer, with David Minkoff, 2004. Best cases in biological medicine. Explore! 13(6).  ABSTRACT  FULL TEXT

Chevalier, G., Mori, K., and Oschman, J., 2006. The effect of earthing (grounding) on human physiology. European Biology and Bioelectromagnetics 31(2):600-621.  FULL TEXT

Oschman, J.L., 2007. Matrix energetics and regeneration. Chapter 37 in Anti-Aging Therapeutics, Volume IX, Edited by Klatz, R. and Goldman, R., American Academy of Anti-Aging Medicine, Chicago IL, pp. 247-253.  FULL TEXT

Oschman, J.L. and Kosovich, J, 2007.  Energy Medicine and Longevity: Biofeedback Combined with Frequency Specific Healing. In Anti-Aging Medical News, Winter, 2007, American Academy of Anti-Aging Medicine, Chicago, IL, 29-31. 65.  FULL TEXT

Oschman, J.L., 2007. Can Electrons Act as Antioxidants? A Review and Commentary. The Journal of Alternative and Complementary Medicine 13(9):955-967.  ABSTRACT  FULL TEXT

Oschman, J.L., 2008. Perspective: Assume a spherical cow: The role of free or mobile electrons in bodywork, energetic and movement therapies. Journal of Bodywork and Movement Therapies, 12(1):40-57.  FULL TEXT

Oschman, J.L., 2008. The science supporting the use of pulsing electromagnetic field therapy and ONDAMED® Part 1. Townsend Letter Issue #299, June, 2008.   FULL TEXT

Oschman, J.L. and Kosovich, J., 2008. Energy Medicine and Matrix Regeneration. Chapter 26 in Anti-Aging Therapeutics, Volume X, Edited by Klatz, R. and Goldman, R., American Academy of Anti-Aging Medicine, Chicago IL, pp. 203-210.  FULL TEXT

Oschman, J.L., 2008. Energy Medicine and Longevity. Chapter 27 in Anti-Aging Therapeutics, Volume X, Edited by Klatz, R. and Goldman, R., American Academy of Anti-Aging Medicine, Chicago IL, pp. 211-218.   FULL TEXT

Oschman, J.L. and Kessler, W-D., 2008. Energy medicine and anti-aging. From fundamentals to new breakthroughs. Anti-Aging Medical News, Winter issue, pp. 166-171.   FULL TEXT

Oschman, J.L., 2008. Energy medicine and longevity. Explore! Magazine 17(5):1-6.    FULL TEXT

Bruce H. Lipton Ph.D. i njegova “Nova biologija” donosi slijedeće nove frapantne uvide

- slom newtonijanske paradigme i u biologiji i
medicini, razotkrivajući moć uma-

- čovjek nije stroj sastavljen od mnogo         stanica, već predstavlja zajednicu od preko 50 milijardi stanica

- čovjek nije predodređen genima - geni s
  mogu mijenjati mislima

  - (a)percepcija mijenja biologiju gena i
   ponašanje

  - bolesti nisu nasljedne, jer se geni ne
    mogu sami aktivirati, već ih aktiviraju   
    signali iz okoline odnosno percepcija

  - strah (i stres) isključuje rast (a time i
    svakodnevno obnavljanje stanica, koje
     su odumrle)
     - slabi imuni sustav (što povećava
       vjerojatnost oboljevanja)
     - slabi inteligenciju (prekidom
       dovođenja hrane prednjem dijelu
       mozga)
    - itd.

Pročitajte njegove članke i razgovore!
Pogledajte i video prezentacije na YouTube-u!
Pročitajte knjigu Biologija vjerovanja kod Teledisk d.o.o.
Stanislav Grof M.D. Ph.D. tako dobro uključuje Freuda, Junga i Ranka, dodajući nove uvide i metode o kojima psihoterapeuti nisu mogli ni sanjati. Jedan je od utemeljitelja i glavni teoretičar Transpersonalne psihologije.
Posebno su interesantna njegova pionirska istraživanja u korištenju izmijenjenih, neuobičajenih stanja svijesti sa svrhom analiziranja, liječenja i razvoja ljudske psihe. Na tom je području kreirao teorijski radni okvir peri- i postnatalne psihologije, za prepoznavanje i klasificiranje psiholoških i psihosocioloških učinaka i implikacija na psihu najranijih iskustava individue tijekom trudnoće i procesa rađanja - posebno na zdravlje, sposobnost učenja te stvaranje odnosa s okolinom (po Wikipedii).
Njegovi izvorni koncepti su:
- osnovne perinatalne matrice (BPM), od I do IV
  (inicijalna jednost s majkom intrauterinsko
  iskustvo prije poroda; antagonizam prema
  majci - kontrakcije u zatvorenom uterinskom
  prostori; sinergizam s majkom propulzija kroz
  rodni kanal; odvajanje od majke - terminiranje
  simbiotičkog jedinstva i formiranje novog tipa
  odnošenja)
- COEX - sustavi kondenziranih iskustava.
  Eksperimentalnim pobuđivanjem utisnutih
  sjećanja pred i tijekom poroda te neposredno
  nakon poroda, razotkrivao
je veze pojedinih
  sjećanja i pridruženih patologija. Pogledajte
  video prezentaciju na YouTube-u!

Uvidima Bruce Liptona počinje nova era čovječanstva, jer su nam prvi put u novijoj povijesti temeljem tih novih uvida dani znanstveni odgovori na pitanja - zašto smo takvi: nasilni, pohlepni, autodestruktivni i kontra prirode, te zašto i dalje idiotiziramo svoju djecu kao što su i nas idiotizirali, zašto se uprkos znanstveno dokazanoj netočnosti mehanicističke, kauzalno determinističke paradigme i dalje globalno održava 'win-lose' društvo i njegova isto takva ekonomija. Zašto se prikriva od svjetske populacije istina o moći svakog čovjeka, koja proizlazi iz nadmoći uma nad materijom. Dr. Bruce Lipton je već trebao dobiti Nobelovu nagradu jer je srušio "centralnu dogmu" o genetskoj određenosti čovjeka, pa ge je iz žrtve naslijedstva razotkrio kao svemoćnog gospodara svog života i zdravlja. A svijetom se do sada isključivo širila politika straha i genetske sudbine, kao najjače sredstvo politike nasilja, iza kojeg slijede perinatalni i postnatalni odgoj i edukacija.
Po prvi put su dosezi kvantne i postkvantne fizike dobili svoju potvrdu na višoj razini kemije i biologije u fenomenalnom djelu Bruce Liptona. No prolaze godine od objavljivanja njegovih uvida, a nije došlo do ponovnog pisanja udžbenika za sve razine edukacije, nisu se otvorila savjetovališta za roditelje u kojima bi se upoznali s odgovornošću koju nosi svijesno roditlejstvo da bi dijeca bila opunomoćena za slobodan i kreativan život. Osim gubitka ljubavi prema prirodi i suzemljanima, izgleda kako se kod većine izgubila i roditeljska ljubav.
Stanislav Grof je tim svojim radnim okvirom i originalnim konceptima uspio ne samo komplementirati razinu biologije na psihološkoj razini, već ju i mnogo detaljnije razraditi, omogućavajući nove uvide u podrijetlo pojedinih psiho-socijalnih patologija - psihičkih poremećaja i bolesti.I dok Lipton povezuje rast s izravnim reakcijama na događaje u okolini, koji se spremaju na razini stanica, Grof se bavi razvojem psihe pod utjecajem tako nastalih sjećanja, posebno onih tijekom procesa rađanja i pratećih trauma o kojim su hipotetizirali Freud samo načelno a Rank i detaljno.
Tako otkrivamo kakve drame nastaju, na primjer kada majka po porodu odbaci dijete ili ne doji dijete, te kakve posljedice uzrokuju takve traume.
Kao i uvijek, kritizeri se hvataju za slamu, tvrdeći kako fetus još nema dovoljno razvijeni memorijski dio mozga, zaboravljajući kako je i sama stanica inteligentna, kao i sama DNA
na nižoj razini.
Dr. Grof pokazuje jasne i ogromne prednosti rađanja carskim rezom, čime se barem otklanja dio trauma, no ne nažalost sve. I dok se inzistira "normalnom" rađanju zbog priodnosti takvog čina, zaboravlja se ta ista prirodnost povezanosti zametka i majke tijekom trudnoće, pa i poroda i dozvoljavaju se svakakve igre pa se čak govori i o surogat majkama, itd.
Svjesni će roditelji uživati u oba ova autora, a šire će četateljstvo dobiti nove uvide vezane za postkvantnu paradigmu.

Sve postojeće, materijalno i nematerijalno, neživo i živo u beskrajnom više-svjetovnom, više-dimenzionalnom totalitetu postojanja - totaliteta potencijaliteta, odnošenja i kretanja, ko-kreativno ko-evoluira poštujući post-kvantni primat svijesti (PSI - pravala) nad materijom - postulat PK paradigme.


 

Ispričavam se autorima i čitateljstvu zbog problema s izgledom naslovnice,
jer iako koristim isti software i istu hosting lokaciju, više ne vladam izgledom kompleksnijih stranica, pa ću od sada sva proširenja raditi u najjednostavnijoj formi.

Definicija i pravilo u legalnoj teoriji - Kritika HLA Harta i pozitivističke tradicije
Robert N. Moles:

  - State of Injustice   - Stanje nepravde              

- Losing Their Grip - the case of Henry Keogh 

Astralwalker:  Nexus_2012_hr.html

                                     
                          Daniel Winter

Interview
Tekstovi
Holy Grail video
Zlatna sredina
Urednik
Created with

SeaMonkey 4.2

This Web Page Created with PageBreeze Free HTML Editor / Web Hosting